Snoeiwerken

Volwassen bomen hebben op geregelde tijdstippen een onderhoudsbeurt nodig. In eerste instantie kunnen de stam en de kruin van alle dood hout ontdaan worden. Dat is immers een voedingsbodem voor schimmels en zwammen. Als zo eenn tak afbreekt, levert dat bovendien gevaar op voor wie of wat eronder staat. Daarom moet dood hout verwijderd worden. 

Afhankelijk van de bereikbaarheid voeren we deze werken uit met een hoogtewerker of met touwen. Soms beslist men de kruin te verkleinen of, afhankelijk van de soort, de boom te knotten. De uitvoeringswijze is dezelfde zoals hierboven vermeld. Ook wondverzorging, na bv. het uitscheuren van een tak tijdens een storm, kan op deze manier toegepast worden.